fredag den 10. juli 2015

105 variationer Warrierer med åbne arme

Arena udgiver digte skrevet af en maskine og en lang række tilfældige personer. Alle 105 Variationer udgives i forfatter, dramatiker og redaktørs navn, Peter-Clement Woetmann. Selvom det lyder utroligt, er det meget fint.

torsdag den 30. april 2015

Tid til biblioteksafgiften - Reuter, børnebøger og krimikongen i spidsen

   PRESSEMEDDELELSE2015-04-30 

8528 forfattere modtager 174,6 mio. kr. i biblioteksafgift 

Blandt de bøger, der scorer højt i dette års uddeling af biblioteksafgiften, er bl.a. Peter Madsens tegneserie ”Menneskesønnen” med 4.582 eksemplarer på bibliotekerne og Jussi Adler-Olsens ”Den Grænseløse” med 3.072 eksemplarer. Yahya Hassans digtsamling er igen i år rigt repræsenteret med 1.678 bøger på landets biblioteker. 

Kulturstyrelsen udbetaler i dag i alt 174.556.199 kr. i biblioteksafgift. Biblioteksafgiften er en dansk kulturstøtteordning til forfattere, illustratorer, oversættere, billedkunstnere og komponister, der har værker til udlån på folkebibliotekerne og folkeskolernes pædagogiske læringscentre. Biblioteksafgiften udbetales på baggrund af bibliotekernes bestand af fysiske bøger. I 2014 var der over 40 millioner bøger på bibliotekerne til læselystne biblioteksbrugere. I alt 8.528 personer deler i år biblioteksafgiften. Årets top 10 over modtagere af biblioteksafgiften 1.Bjarne Reuter 2.Josefine Ottesen 3.Bent Haller 4.Dennis Jürgensen 5.Lene Kaaberbøl 6.Benny Andersen 7.Lars-Henrik Olsen 8.Jørn Jensen 9.Hanne-Vibeke Holst 10.Jussi Adler-Olsen

Se listen over samtlige modtagere på Kulturstyrelsens hjemmeside

torsdag den 26. marts 2015

Don't ignore other parts of your mind

Kerouacs Mexico City Blues fra 1959 skal i høj grad læses for sin boppede lyd. Af samme årsag er samlingen på 243 (says 242 but contains 243) digte ikke oversat til dansk. 17. kor bør dog tages til inspirationsmæssig efterretning.


tirsdag den 9. december 2014

X - KANONISK bøn

Knap ti år efter at Henrik Kabell tog sin afgangseksamen på forfatterskolen debuterer han med et stykke revolutionerende dansk litteratur, som bør give inspiration til kommende forfattere. Kabells debut X er noget så sjældent som en kunstnerisk og ekstremt sanselig samfundsrevsning.

tirsdag den 25. november 2014

GULD er bevidstheden om en verden før din iphone

Det lille sprænginteressante og aktuelle forlag Kronstork har udgivet endnu et lille mesterværk dette efterår. GULD er hypermoderne poesiflows sammensat af popkulturens glatte tråde ud i verdens kaos.

onsdag den 15. oktober 2014

Når Books on Demand skader din virksomhed

Af og til tikker der bøger ind til anmeldelse på bloggen, som er ulæselige og derfor uanmeldelige. Det skaber et problem for mig som anmelder. Mit ønske er at tage et værk op til kritisk vurdering indenfor visse kunstneriske, æstetiske og litterære rammer. Jeg vejer form og indhold op imod hinanden og lader stil og plot duellere, men hvad hvis disse nedslagspunkter hverken kan stilles op imod hinanden eller vurderes indenfor overordnede rammer? 

onsdag den 17. september 2014

Krogsbølls perfekt uorden er nogenlunde poetisk vs facebookvæg

Birgitte Krogsbøll debuterede tilbage i 2002 Wöldums pulsar syndrom ( Biblioteket Øverst Kirurgiske), i 2010 kom Stumfilm på Arena, i 2012 Betelgeuse brænder jern (Øverst Kirurgiske) og hun udgav i 2013 Dyr med næb ordnet efter antal vinger (Fuglekøjen). Nu er hun aktuel med samlingen perfekt uorden på forlaget Kronstork. (Billede er på vej)

Perfekt uorden er en rolig udgivelse i forhold til , hvad Kronstork eller har udgivet i august. Her tænker jeg på Kabells X der har sat dybe aftryk i mig blandt andet med en mere brutal sproglighed. Krogsbølls samling er anderledes, mere lommefilosofisk, ekcyklopædisk og observerende. Den er utrolig abstrakt selvom den holder sig til helt nære (ekstranære, i virkeligheden) billeder fra hverdagen manifesteret i mennesker, lugte, lyde, skyformationer og på den i samlingen såkaldte "plænen". 
Der er hverken kapitler eller ophold i bogen, men flere forskellige spor udgør dens helhed og skaber noget, der minder om handlingsforløb eller processer. De fire mest tydelige spor er det hun elsker (og en enkelt gang ikke elsker), associationer over skyformationer, billeder fra plænen, der ofte er fuld af fugle (gerne måger) og mere almindelige digtlignende forløb, som gerne forholder sig metaforisk til virkelige fænomener som fx solopgang. 
Krogsbølls billedesprog har glimt af talent, men for mange klicheer bliver for banalt. Skyformationsfortolkningerne er sjove og ofte originale, mågebillederne og generelt fugle har noget interessant at byde på i samlingen (jeg må erkende, at jeg er helt tosset med mågerne og de andre fugle!), mens yndlingsafsnittene, der ofte er blotte opremsninger af fænomener indenfor en bestemt kategorisering, ikke er så vedkommende. Man kan finde Krogsbølls ordningsprincipper morsomme, interessante osv. men de fungerer langt bedre på hendes facebook-væg, hvor hun også udfolder sig gennem billeder, der siger det kortere og tydeligere. Generelt mangler jeg skarphed i billeddannelsen, en skarphed der er anderledes tilstede i den viltre flora af billeder og ord på facebook. For at give et eksempel på et digt, der trækker i mig, men ikke får mig helt hevet hjem, læser jeg fra side 52: 

går ud i carporten
hvor der både er korn og dyr

det er vigtigt for os at være vrede
                og ikke sige det
så er den stråmand
                flettet

Jeg kan godt lide indledningen og fornemmer at der lægges op til et kontrastbillede mellem boligkvarterets "carport" og landbrugets "korn og dyr". Jeg kommer til at tænke på Helle Helles novellesamling "Biler og dyr" og får associationer til hybridbilen og den nære fremtid for carportes indhold (forhåbentlig). Men jeg får ikke så meget mere og min overfortolkning af digtet kommer til at fremstå klodset. Det konstaterende element er sjovt på grund af skæve sammensætninger, men det rykker ikke helt vildt entusiasme ud af læseren. 

Samlingens højdepunkt og digterens flotteste manøvre finder jeg på side 30.

        på plænen: tusindvis af måger råger skader og alliker i ske; lange, blødt snoede, fraktaliserede rækker; lidt pusleri hist og pist, lidt biden sig selv under vingen, når en lus skejer ud, lidt kratten med en gummigul svømmefod, lidt fjerduvende prutteri, mange næb, flere vinger, begsort, natkold dyne. Og lige under, i madressen: millioner af orme myrer biller og bænkebidere i ske; behårede hornben, antenner følehorn kindbakker og bittesmå, tålmodige hvilepulse, lange, flettede, knyttede, spiralerende, snurrede strenge; ind og ud mellem rødder sten batterier plastfragmenter glas søm diamanter guldringe og midlertidigt sovende cellers fuldstændig uforgængelige lyssværd 

På næste side fortsætter skarpheden i en øjenkontakt med en rødkælk.

det første blik jeg møder, er rødkælkens: BANG! perlesort synsballade, et milimeterbuk i de bagvendte knæ så er livet begyndt igen, så er dagen begyndt igen, så er glæden og lettelsen begyndt igen, inden kaffen: 
...

Indhegningen af de rigtig gode dele af Krogsbøll  er den der encyklopædiske opremsning af ting fortællestemmen elsker og den allestedsnærværende hverdagsberøring igennem er hverken ueffen eller uinteressant, men den mangler sylespidshed som overgangen fra måge til "natkold dyne" på tidligere plænecitat. 
Det ses også i opsætningen af teksten inde i bogen, som efter min mening clasher med omslaget. Fonten er Calendas Plus i rimelig store typer. Den når slet ikke den charme, som bagsidedigtet sat med forfatterens håndskrift formentlig. Den sammenhængende streg fra omslaget kommer ikke ind i bogen, og den såkaldte "perfekte uorden"  kommer ikke til udtryk i samlingen som helhed. 

Perfekt uorden er det første jeg læser af Krogsbøll, som, når man ser dybere ind i hendes univers, har en interessant tilgang til verden og ikke mindst til, hvordan man presser betydning ud af denne. Jeg er ikke revet ned af hylden med hud og hår, når jeg læser Kronstork-udgivelsen lagt i rem og sele i bogmediets kodeks-form, en ryg og nogle sider imellem et cover... men hvordan skulle man ellers få en digter og listefilosof ud i offentligheden? 

Skal vi være facebook-venner Birgitte? 

fredag den 12. september 2014

Nyt blod - Broby-Johanse genudgives

Broby-Johansens revolutionerende digtsamling Blod fra 1921? genudgives på det lille forlag Æter, der har en visuel profil og udgiver eksperimentelle bøger samt tegneserier med litterær kvalitet. 

For dem, der har siddet med Blod lånt på biblioteket, fordi de forgæves havde forsøgt at skaffe den antikvarisk, er genudgivelsen en benådning. Den har længe været svær at erhverve.
Den kom op i medierne for nylig i forbindelse med Yahya Hassans digtsamling, både på grund af sin samfundsrystende udgivelseshistorie men også fordi den er en af de få udgivelser, der udelukkende er sat med VERSALER. Broby-Johansens samling blev ved sin egen udgivelse bandlyst og skrev dermed litteraturhistorie. Digtene er surrealistiske og symbolistiske til det yderste. Sproget er hårdt, direkte og uden berøringsangst. 

Henrik Kabells nyudgivne X kunne man muligvis kaste over i samme kategori og kalde det en blanding af Broby-Johansen og Rimbaud. Det er mørkt og vil mere end den blotte metasproglighed og fordybelse. Den vil forandre menneskelighedens selvdestruktive mønstre, og den vil det igennem kunsten. Jeg anmelder X senere i denme uge formegentlig.

JAJAJA

lørdag den 6. september 2014

Ny håndbog i haikuskrivning

Den danske forfatter Bo Lille har skrevet en oplysnings- og undervisningsbog om haiku-digtet. Det er en passioneret håndbog i, hvordan man skriver disse små fortættede digte. Man skal læse tidernes store haikudigtere fra Basho til Tranströmer, og man skal gå en ginko, skrive et haibun og lade indtryk af naturen blive til haiku.  

På dansk findes der i forvejen to håndbøger. Hans-Jørgen Nielsens 'HAIKU' - introduktion og 150 gendigtninger fra 1963 og Hanne Hansen & Sys Matthiesens At skrive haiku fra 2003. Hans-Jørgen Nielsens bog er efterhånden blevet en klassiker. Introduktionen er saglig og udvalget er et gennemført udvalg af kendte og mindre kendte japanske haikudigtere. Hansen & Matthiesens noget mindre guideagtige hæfte er ligeledes sagligt. Tonen er kortfattet, der er kun få citater men en god historisk gennemgang af de såkaldt "fire store". Her handler det hovedsageligt om, hvordan man skriver, men der er også en tråd til amerikanske miljøer samt internetkilder. 

Bo Lilles Haiku - håndbog er på mange måder en mellemting og derfor et godt bud på en undervisningsbog til folkeskolen, som er der, hvor haikuet (haikuskrivning) i mange tilfælde introduceres første men også sidste gang. Bogen giver en kort historisk gennemgang af genrens udvikling, giver eksempler fra de klassiske japanske digtere Basho, Issa mfl. men også de moderne fortolkere af genren Kerouac, Ginsberg og Tranströmer (hvor er Gary Snyder?). Lilles øje for beatgenerationen er interessant men i den grad retfærdig. Læser man fx Kerouacs Dharma bums spiller haikuet netop den rolle, der giver det berettigelse i en vesterlandsk sammenhæng. Det kan lære os at improvisere og suge naturen til os i en umiddelbarhed, der ikke er forplumret af fx  vestlig eksistentiel filosofi. 
Den vestlige tilgang til haikuet er dog Lilles anden dagsorden i bogen. Lille problematiserer det strenge haiku. Sidst i bogen finder man blandt andet en lille poetik henvendt til læreren. Poetikken diskuterer den danske tilgang og forholden sig til haikuets egentlig stramme og regelomspundne form, som i dansk kontekst fylder mindre og minder. Naturreference, situations-øjeblik og nutidskrav ses der efterhånden småt på, mens stavelser og linjer i det store hele holder ved. Og hvad kan vi bruge det til, spørger Lille skolelæreren? 
Svaret er blandt andet, at vi er danskere, og vores sprog og virkelighed passer ikke direkte ned i den japanske (som heller ikke passer længere, pointerer han). Derimod skal vi holde fast i det, som Lille måske ville kalde for haikuets knytæg. Haikuets poetiske og tætpakkede indtagelse af verden, en form siger utrolig meget med få "fagter". 

Det mest befriende og måske også det, der gør Lilles håndbog ekstra interessant for selv de mindste elever, er den enkle stil, som bogen er holdt i. Den er formidlet let og simpelt med tegninger og typografi så eleverne selv vil kunne læse i bogen. Tonen er munter, og man kan næsten høre Bo Lille selv stå og tale. Netop sidstnævnte er en af forfatternes styrker. Den stærke passion kan fornemmes i de eksempler, Lille selv giver gennem  bogen. Jeg vil fremhæve hans haibun, der handler om en turistattraktion i Japan. Haikuet i haibunet lyder:

200 yen
afleveres ved lugen
og Buddha smiler

Har man fulgt med i Lilles haikuskriverier, har man heller ikke kunnet komme udenom klassikeren: 

Haiku rummer alt
krøller en verden sammen
til et lille æg

men jeg er faktisk mere tosset med det her, som betegner Lilles pædagogik glimrende: 

Hvis jeg ku haiku
som ham den samurai ku
blev du sgu bleg, du!

Haiku - håndbog er udkommet på forlaget Mellemgaard sommeren 2014, paperback på 78 sider.