torsdag den 31. maj 2012

Kun i udkanten af livet/Kan man plante et lille forfængeligt håb


Følgende tekst er et lille uddrag af Vicente Huidobros creacionistiske epos Altazor skrevet i 1919 men først udgivet i 1931. I 2008 kom den på dansk på det lille men dybt kreative forlag Bebop. Altazor er en digters vandring gennem sproget, der er bombastisk, vildt associerende og farverig læsning. Det er mystiske linjer, man skal bevæge sig igennem. Et langt landskab af tekst, der peger på et forskydning i universet. En lille sluse hvorigennem man kunne slippe væk, hvis man bare kunne finde den. 

Magien og dagdrømmen filer på tremmerne
Poesien græder i sjælens yderste
Og ængstelsenvokser ved synet af nye mure
Rejst fra mysterium til mysterium
Mellem mystifikationens miner som åbner sine sår
Med den kendte daggrys uudtømmelige ceremoni
Alt forgæves
Giv mig nøglen til de låste drømme
Giv mig nøglen til det forliste skib
Giv mig vished om rodfæste i den rolige horisont
En opdagelse som ikke flygter for hvert skridt
Eller giv mig et smukt grønt skibbrud
Et mirakel som oplyser vores indre haves dyb
Som skibet der går under ude at slukke sine lys
Befriet for denne tragiske stilhed
Da vil jeg i mit eget stormvejr
Tage kampen op mod tomheden
Vil jeg jage intetheden væk med eder og råb
Indtil et lyn af begæret straf slår ned
Og bringer paradisets klima til mit mørke

Huidobro, V.: Altazor, Bebop, København 2008

Ingen kommentarer:

Send en kommentar