torsdag den 14. juni 2012

Netop kunsten kan andet end bare at være en vare man kan behage kineserne med


Ny Statens Kunstfond 2014
I går blev der indgået to aftaler om kunststøttens fremtid. Imellem alle partierne i folketinget kunne der opnås enighed om en reform af kunststøttesystemet. Hovedtrækkene i aftalen er, at de to støtteorganer, som vi har i dag, Statens Kunstfond og Statens Kunstråd, lægges sammen til ét organ navngivet Statens Kunstfond med kun én bestyrelse og ét repræsentantskab. Den anden aftale omhandler den livsvarige ydelse og fik ikke støtte fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Den går i korthed ud på, at minimumsbeløbet sættes ned til 0 kr. De nye forhold træder til 1. januar 2014, og for lige at sluge den mindste kamel først: Selvom Politikens netavis har fængende overskrift ude, ”Ny reform: Rige kunstnere får 0 kroner i livsvarig ydelse”, så kan man godt vente lidt med at føle, at kunsten stedes mere ilde til end tidligere.


Den livsvarige ydelse, som i øvrigt nu kommer til at hedde Statens Kunstfonds hædersbevis (det har den tidligere heddet, men navnet faldt i unåde hos befolkningen), er indtægtsreguleret. Det betyder i al enkelhed, at hvis du tjener mere end ca. 200.000 kr om året, så er du ikke længere berettiget til maksimumydelsen (som er på måske 160.000 om året). Minimumydelsen er i dag på 16.700 kr om året, hvilket vel nogenlunde svarer til en ufaglært månedsløn. Det beløb kommer man ikke synderligt langt for.

Måske er det så alligevel det, der skal til for, at den livsvarige ydelse en dag igen kan tages seriøst. Det runde nul har en større effekt end det symbolske beløb, der lige rækker til en charterrejse for to, en ny computer (vitalt arbejdsredskab for forfattere nu om dage), et habilt jakkesæt til oplæsningsarrangementer eller et guldur - en lille smule luksus som tak for, at den givne kunstner har beriget det danske samfund ind i fremtiden.

Problemet med den livsvarige ydelse er, at den selv fra sin bedste side ikke giver mere bistandshjælpen, økonomisk set. Siden den blev indstiftet engang i 64, er den blevet udhulet. Beløbet har ikke fulgt samfundsudviklingen, og hæderen er ikke økonomisk vedligeholdt.  Så man bort fra den økonomiske side af sagen og tolkede det nye navn ”hædersbevis” i sin bogstaveligste forstand, så kunne man gå med til, at der blot var tale om en folkelig hædring af forfatteren. En sikret navnkundighed eller sådan noget. Produktion af næsten gratis billigbøger af Danmarks bedste og mest berigende forfattere, som enhver i det danske samfund så ville komme til at kende. Hvorfor er hædersbeviset ikke det samme som at blive slået til ridder eller modtage elefantordenen?!

Sammenlægning
Jeg husker ikke helt præcist hvornår, men sidste år efter en heftig debat i dagbladene blev der nedsat et udvalg med tivolidirektør Lars Liebst i spidsen. Jeg tror, det var Per Stig Møller, der efter at have gjort nogle midlertidige puljer permanente igangsatte en kulegravning af støtteordningen. Der var lagt op til Danmarks største oplæsningsarrangement osv. Forfatterne var virkelig på barrikaderne, spredte i forskellige lejre som altid, men der skete noget.

Liebst-udvalget kom bl.a. frem til, at det var en god idé at lægge de to organer sammen. Og det er umiddelbart kulminationen af Liebst-udvalgets resultater, vi kan se frem til fra 1. januar 2014. Når den eneste forandring på før og efter er, at (i) der kun er én bestyrelse og ét repræsentantskab, (ii) der ingen politiske repræsentanter er i repræsentantskabet, perioden forlænges til fire år samt (iv) et årligt seminar om kunstens rolle i samfundet, så spørger min skepticisme, hvad er forskellen?

Jeg er ikke noget politiske geni, og med en fælles bestyrelse i det tostrengede organ kommer samarbejdet imellem legatudvalg og projektudvalg til at blive tættere og kan muligvis forhindre overlap imellem ansøgere på begge fronter. Men sker der ikke en forringelse ved at forlænge perioden med et år? Den nepotisme, der så kraftigt har været under beskydning pga. Kunstfondens tremandsudvalg, får den ikke bare et år ekstra på kritikken? Desuden er der i forholdet mellem legat- og projektudvalget stadig en spaltning i fordelingsmetoden. Hvordan skal man kunne forene legat-tildelingernes subjektive kvalitative smagsdomme af forfatteres individuelle arbejde og udvikling med projekt-tildelingens muligheder for at sammenligne konkrete ansøgninger? I pressemeddelelsen står der:

Der skal gives klare begrundelser i forbindelse med afslag på ansøgninger. Det vil i det kommende lovforslag blive præciseret, at det er bestyrelsens ansvar, at der gives klare begrundelser for afslag samt klare begrundelser for tildelinger af støtte.
Nu har klare begrundelser nødvendigvis ikke være problemet. Problemet har snarere været at anerkende beslutningerne, fordi der andet steds var andre klare begrundelser. Jeg ser en kritik, der hedder, at man har skabt et dikotomisk organ, som derfor kommer til at fungere som de tidligere to organer. Jeg glæder mig til at se bestyrelsens dobbeltradede værdigrundlag for statssmag.

Andre spørgsmål, som presser sig på, er, hvordan fordeles pengene imellem de to udvalg? Og er det, at alt politisk medindflydelse tages ud af kunststøtteordningen udtryk for, at man i endnu højere grad lader kunsten sejle sig længere ud på sin egen sø? Nok skal armslængdeprincippet være der, men det bærer snart præg af at være hund i lang snor. Det ville klæde folketinget at genoptage ideen om, at kunst kan bruges til en hel del mere, end den bliver brugt til i dag. Netop kunsten kan andet end bare at være en vare man kan behage kineserne med.  

Det er bl.a. det, der forsøges allerede på side 1 i Aftale om reform af kunststøttesystemet.

Og et sådant kunstliv er en forudsætning, hvis Danmark skal markere sig som en kreativ nation under den øgede globale konkurrencesituation.
Det er skræmmende at tænke kunsten i et konkurrenceperspektiv. Der hører den under ingen omstændigheder hjemme. Kunstudfoldelse skal være så fri som mulig. Og kan man opretholde den præmis i kunstens indre cirkulationer samtidig med, at staten Danmark også kan bruge den udadtil i positiv promovering af dansk innovativ fritænkning, så tror jeg, vi har en deal!

Læs selv de korte pressemeddelelser og forhåbentlig dagens aviser, hvis De vil vide mere

Ingen kommentarer:

Send en kommentar