lørdag den 16. juni 2012

Kulturkamp, fri kunst og kontrolleret marked
Hvornår kommer det sådan rigtigt nye ved e-bøger? Hvad gør Amazons og Apples markedskontrollering ved fænomenet e-bog? Og er der andre mere originale og frisindede muligheder i digitalisering af litteratur og kunst? Søndag Aften kalder det for kulturkamp!


Meningerne er delte omkring, hvorvidt e-bogen er en god erstatning for bogen. Flere har påpeget, at e-bogen ikke er god nok i sin ellers meget trofaste efterligning af den trykte bogs funktionalitet, men måske var det snarere på sin plads at kritisere, at den er så konservativ i sin kopiering af bogen, og at den ikke rummer de store muligheder for mere eksperimenterende digitale litterære tilgange?


Sådan skriver Søren Pold i netmagasinet Søndag aften. Polds pointe er, at der i den litterære kultur omkring e-bogen udspiller sig en kulturkamp. På den ene side har vi Amazon og Apple, der forsøger af kontrollere forbruget ved bl.a. at overvåge alle trin læseprocessen, fra køb til markeringer i teksten. På den anden side har vi en eksperimenteren med, hvad vi kan få ud af det her kolossale netværk kunstnerisk set. Faktum er, at det for mange er umuligt at komme udenom Amazon og Apple. Man sendes direkte ind i det ene eller andet system afhængig af, hvilken tablet (e-bogs-læser) man køber. 

Ironisk nok er mastodonternes konservative indstilling til e-bogen netop begrænsende, fordi man forholder sig det allerede eksisterende tekstmedium, nemlig bogen. I det perspektiv er e-bogen ikke fornyende. Den er snarere et produkt af en markedsåbning. Den lover læseren, som vi her også kan kalde køberen, al litteratur der overhovedet er skrevet på et og samme sted. Det pacificerer snarere end at skabe en dialog. 

Der findes andre græsgange end Amazons og Apples kontrollerede og overvågede stisystemer. Der findes andre måder at udnytte teknologien på. Et projekt som fx AfsintP går ind og interagerer med de teknologiske muligheder på ganske andre betingelser end blot markedsforholdene.  

Læs evt. Polds artikel. Den er velskrevet, perspektivrig og dybt interessant.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar