Boganmeldelser

Her finder du en oversigt over anmeldte forfattere og værker. På den måde bliver det lettere af finde frem til ældre anmeldelser samt at se bagom de tidlige overskrifter på bloggen, der netop ikke indeholdte Anm. Inden du giver dig i kast med anmeldelserne, så se evt. på bloggens oprustnings- eller ildtekst, den første tekst på bloggen skrevet med den energi, der satte det hele i gang. Jeg var i sin tid stærkt inspireret af Jacob Baden, en af de tidligste danske litteraturkritikere.

Kategoriseringen er foregået sådan, at romanen er udtryk for en typisk roman med et sammenhængende narrativt forløb og altså ikke blot en bog på over 100 sider. Lyrikken er lyrikken, poesien, digtene eller hvad du nu vil kalde den. Den kan stadig klare en formmæssig kategorisering, hvilket også med rimelighed er tilfældet for kriminalromanen (i hvert fald indenfor bestseller-kulturen).
Kategorien lyrisk eller poetisk prosa er mere problematisk. Værkerne når sjældent op på 200 sider og mangler lige så ofte et sammenhængende narrativt forløb. I stedet bindes værkerne sammen gennem en nærværende sproglighed, en leg med ord, billede, symbol osv. Værkerne her er nuancerede og indeholder fra poetiske til politiske incitamenter, ligesom det også kan være tilfældet med lyrikken. Kategoriseringen peger så at sige på dybere sproglighed tekstualiseret gennem prosaen.

Roman:
Ragde, Anne B.: En tiger for en engel
Jacobsen, Roy: Vidunderbarn og Meta-kritik af samme.
Svidt, Ole Rosenstand: Indbrud og  Meta-anmeldelse af samme. En bemærkning om Udgivelsesreceptionen findes også.

Poesi og digte:
Frost, Lars: Et par dage
Laugesen, Peter: De sagde hans hund havde lopper
Tranströmer,Tomas: Samlede Tranströmer
Hejlskov, Ide: Rummet

Poetisk eller lyrisk prosa:
Adolphsen, Peter: Machine og Meta-kritik af samme.
Hejlskov, Ide: Pårørende efterlyses - 10 spor af en roman og Meta-kritik af samme.
Henningsen, Vibeke: Tretten uhørligheder
Klougart, Josefine: Stigninger og fald og Meta-kritik af samme.
                             Hallerne
le Lionnais, Francois: Malerkunst i Dora
Mandelsjtam, Osip: Det egyptiske mærke
Rasmusen, Bjørn: Huden er det elastiske hylster der omgiver hele legemet

Dagbøger:
Csáth, Géza: Dagbog 1912-13

Eventyr:
Henneberg, Tina: I paradis får man ikke bank

Kriminalroman:
Marklund, Liza: Sort Hvid

Psykologisk spændingsroman:
Poulsen, Torben: Over for rødt